PRASA

Maluję z wewnętrznej potrzeby. Starając się udokumentować rzeczywistość w sposób realistyczny, utrwalić nastrój. Fascynuje mnie poezja zawarta w nieustannie odradzającej się przyrodzie, odczuwam wobec niej nabożny respekt, który nie pozwala mi jej zniekształcać – mówi Ryszard Mazurkiewicz, twórca pięknych prac wystawianych obecnie w krakowskiej galerii „Stańczyk”. Artysta operujący różnorodną technika malarską najchętniej posługuje się akwarelą, która – jak sam twierdzi – jest techniką najtrudniejszą, wymagającą wielkiej koncentracji, ale równocześnie daje najlepsze rezultaty. Tematyka dzieł Ryszarda Mazurkiewicza oscyluje wokół urody polskiego krajobrazu, opowiada o pięknie rodzimej architektury, wyraża zachwyt nad krasą kwiatów. Inspiracją dla jego malarstwa jest impresjonizm, także twórczość polskich kolorystów. Joniaka, Szancenbacha, Rzepińskiego. Dzięki nim wzbogacił gamę kolorystyczną swoich obrazów. – Barwa to szczególny instrument, którym można wyrazić nie tylko treść, ale również swoje wewnętrzne nastroje, osobowość, temperament. Dla mnie najistotniejsze cechy obrazu wiążą się z wrażliwością na kolor, jednocześnie umiejętnością takiego operowania barwną plamą, że zostaje wydobyta przestrzenna forma przedmiotu. Pasja twórcza to wielki, nie zawsze uświadomiony i doceniony dar od Boga. Malarstwo to dla mnie nie tylko hobby, to sposób na życie, a nawet nałóg, jestem uzależniony od malarstwa – twierdzi artysta.

M.A.